Pendaftaran Ujian COVID-19

SEKSYEN 1: MAKLUMAT DEMOGRAFIK


Alamat Kediaman Semasa/ Alamat Tempat Kuarantin


Pejabat/Alamat Lain

Click to expand the form

Status kesihatan anda pada masa pendaftaran

Click to expand the form
Perakuan

Dengan ini saya mengesahkan bahawa maklumat yang saya berikan di sini, termasuk maklumat untuk dihubungi dan kediaman saya, adalah benar, tepat dan lengkap sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya.

Saya memahami bahawa kebenaran dan ketepatan maklumat yang dihantar dalam borang ini adalah tanggungjawab saya. Sekiranya ada perubahan pada maklumat yang diberikan, saya berjanji untuk memberitahu Kementerian Kesihatan Malaysia (Pihak Berkuasa), dengan mengemukakan pernyataan baru. Saya juga berjanji untuk mengemas kini maklumat yang diperlukan di bawah borang ini sekiranya diminta oleh pihak berkuasa.

Saya faham bahawa jika saya memberikan maklumat yang salah, tidak tepat, atau tidak lengkap dalam borang ini, saya mungkin akan dipertanggungjawabkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342).

Polisi Privasi

Privasi para pengguna adalah keutamaan kami di eCOVID19 - Malaysia's Covid-19 Outbreak Management System yang boleh diakses melalui www.nationaloutbreak.com.my. Polisi Privasi ini mengandungi jenis-jenis maklumat yang diperoleh dan direkod oleh eCOVID19 beserta cara pengendalian.

Sila hubungi kami di enquiry@nationaloutbreak.com.my jika anda mempunyai soalan atau ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan Polisi Privasi kami.